An Ode To My Heritage

--

“HINDI ISUSUKO ANG BATAAN”

Lugmok sa dagundong kasabay ng padyak
Mga paa’y tungo sa lakbay na hamak
Sa tunog ng kanyon, ka’y daming bumagsak
Tanging dasal lamang ang nag-iisang tiyak

May bulong sa hangin nabalot ng dilim
Palad nakalahad na wari’y taimtim
Habang mga tuhod ay baon ng malalim
Hagulgol ni ina habang balot ng itim

Unos ay tapos na, sigaw ng maykapal
Peninsulang mahal, tinawag na Dangal
Bataan , Bataan, Bayani at Banal
Kagitinga’t dangal, sa amin sumandal

Ito’y ang bantayog, Kaluwalhatian
Ang ban-kabanalan at ng kaparian
Ang Bayang magiliw ating sambayanan
Sigaw ng Bataan ang kapayapaan

--

--

Raeneil Inocencio

“Using Voice and Pen to Transform Society” Comm Arts Student / Content Writer / An Ambitious writer of Empowerment Articles and Literary Works